Med iPad kan alting forandres

Vi har tidligere vist hvordan Apple’s iPad til stadighed anvendes til flere og flere kreative og praktiske formål. Herunder har Apple endnu engang begået en kort video der viser hvordan iPad’en anvendes indenfor musikbranchen:



Comments are Closed